Videovigilància

Videovigilàcia al centre
El responsable del tractament de les dades obtingudes per les càmeres de videovigilància és la direcció del centre. Aquest tractament té com a finalitat la videovigilància dels espais del centre. En cas de voler exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar als articles 13 a 17 de la instrucció 1/2009 de 10 de febrer.