“Real” Amy’s advice column

Yesterday, our BAT1 students delighted in an online counselling session with Amy (Miss G.’s daughter) on their love and relationship troubles. They had written letters about a personal issue, either fake or real, and during their English lessons they got to read them for Amy in order to receive her advice. We thoroughly enjoyed it and Amy was truly impressed with their English although quite shocked by some of their mischieavousness!

= = = = = = =

Ahir els alumnes de 1r de BAT van gaudir d’una sessió de consultori sentimental ofert a través de videoconferència per l’Amy (la real, filla de la professora d’anglès). Els alumnes havien escrit cartes sobre temes personals, tant reals com ficticis, i durant la classe d’anglès les van haver de llegir a l’Amy, que les responia immediatament tot donant els seus consells. S’ho van passar d’allò més bé i l’Amy va rebre una bona impressió del seu nivell d’anglès, tot i que també li van sorprendre algunes de les seves trapelleries.