Presentació del projecte PETIT 19-20

Els alumnes de 3r d’ESO van fer una sortida el 27 de novembre a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa, on es va fer la presentació del projecte PETIT, juntament amb altres centres de la zona. El projecte PETIT (Projecte Educatiu de Tecnologia Innovació i Treball), en el qual participem cada any, és un projecte interdisciplinari en què els alumnes han de crear un aparell o un prototip que ens ajudi a millorar algun aspecte de la vida quotidiana. Hi participen tots els centres del Berguedà i es proposa fomentar la innovació tecnològica, la creativitat i l’esperit emprenedor als alumnes de secundària. A la UPC de Manresa els alumnes van haver d’explicar la seva idea davant dels altres centres i d’un becari de la universitat,que és qui donarà suport als equips durant la implementació del prototip. A continuació van poder visitar les instal·lacions de la universitat, i especialment el Museu de Geologia. Al llarg del curs els alumnes de 3r d’ESO hauran de desenvolupat el seu projecte i el presentaran a finals de curs juntament amb totes els centres del Berguedà.
AQUÍ podeu veure la notícia de la presentació del curs passat: