Preinscripció PTT 2021

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL – PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Dates:

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

La matrícula s’ha de formalitzar de l’1 al 10 de setembre

Contacte:

Truqueu al telèfon 654 10 56 31 o bé escriviu per correu electrònic a a8960378@xtec.cat per demanar cita prèvia.

Documentació necessària:

• Original i fotocòpia del DNI/NIE o Passaport de l’alumne (i del tutor/a legal si l’alumne és menor d’edat)
• Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària)
• Original i fotocòpia del llibre de família, si l’alumne és menor d’edat
• Certificat d’estudis

INFORMACIÓ SOBRE EL PTT

Què es el PTT?
• És una modalitat de Programa de Formació i Inserció (PFI).
• Objectiu: proporcionar formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s’adreça?
• A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria).

Què trobaràs?
• Assessorament i pla d’atenció personalitzat.
• Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa.
• Iniciació en una professió de manera pràctica.
• Un primer contacte amb el món laboral.

Quina durada té?
• Un curs acadèmic (de setembre a juny)

Qui l’organitza?
• El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Puig-reig.

Quina formació rebràs?

  • Formació professional:
    Els mòduls professionals es centren en l’aprenentatge de les principals tasques en el món dels vivers, la jardineria i la floristeria.
  • Formació general:
    Els mòduls generals profunditzen el desenvolupament de les habilitats comunicatives, matemàtiques i en la recerca de feina i el coneixement de l’entorn.

Què s’obté en acabar el PTT?

• S’obté la certificació de la formació rebuda i de les competència professionals adquirides.
• Es facilita l’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà amb l’obtenció del CAM i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per obtenir el GESO.

Cliqueu la imatge següent per veure la informació completa: