Eleccions al Consell Escolar

El passat 29 de novembre es van fer les eleccions per a la renovació d’una part del Consell Escolar. El COnsell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. D’aquests representants se’n renova la meitat cada dos anys. Els membres que han sortit escollits en les darreres votacions són:
Representants del professorat

  • Pau Albors
  • Olga Bahí
  • Jordi Miralpeix

    Representants de les famílies

  • Lídia Estrada
  • Maria Genís

    Representants de l’alumnat

  • Maria Estruch