Benvinguda

L’institut de Puig-reig és un centre de titularitat pública depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es va crear l’any 1993 i estava situat a l’antic convent de Cal Pons. El 1996 l’institut es va traslladar a uns mòduls prefabricats al centre del municipi, concretament davant del Pavelló d’esports, fins que l’any 2004 es va inaugurar l’edifici actual, al Passeig Riera de la Sala.

Els nostres valors

 • El compromís amb la cultura i la llengua catalana.
 • El respecte al pluralisme, dins la diversitat cultural i ideològica, que propiciï un bon clima de convivència basat en la tolerància i la solidaritat.
 • El diàleg, la mediació i l’educació de les emocions com a eines importants de resolució de conflictes.
 • L’esperit crític, la creativitat i el raonament científic com a elements de creixement personal.
 • L’esforç, la superació i l’estudi com a mitjà per aconseguir èxits acadèmics i de realització personal.
 • La responsabilitat i l’autonomia, que s’aprenen en l’exercici conscient dels nostres deures en el treball i la convivència.
 • El respecte mutu i el civisme.
 • El respecte al medi ambient, la implicació amb la sostenibilitat i el consum responsable.
 • La col·laboració amb l’entorn sociocultural.
 • La coresponsabilitat família-escola-institucions en l’educació.
 • El treball en equip i la responsabilitat compartida com a eines per assolir objectius i reptes.
 • La implicació de tota la comunitat educativa en el projecte i el funcionament del centre dins un entorn de treball agradable, participatiu i motivador.
 • La pràctica d’un estil de vida saludable.