La Nostra Identitat

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que, a partir de l’anàlisi del context, enumera i defineix els trets d’identitat del nostre centre, formula els objectius institucionals, expressa l’estructura organitzativa de la nostra institució i acaba amb la redacció de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que representa la formalització d’aquesta estructura organitzativa.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

El document Normes d’Organització i Funcionament de Centre recull les funcions, els drets i els deures de cada un dels actors de la comunitat educativa. És un document bàsic per fomentar el bon ambient, la tolerància, la disciplina i la convivència, i preveu les mesures que cal adoptar en cas d’incompliment d’alguna de les normes.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Pla d'organització de centre 20-21 (Covid)

El Pla d'organització de centre és el document en què es recullen les mesures, els recursos, la metodologia i la coordinació del professorat per garantir la salut d'alumnat, professorat i PAS en el context de la pandèmia de Covid i l'actuació davant d'un possible contagi amb l'objectiu de maximitzar l'ensenyament presencial.

Click aquíper a descarregar l'arxiu

Escola Verda

L’Institut de Puig-reig forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Pensem que els centres educatius han d'incorporar el component ambiental tant en l'àmbit de la gestió com en l'àmbit docent, i que són una garantia de futur per formar ciutadans i ciutadanes responsables.

Atenció a la diversitat

En el món educatiu, atendre a la diversitat consisteix a organitzar els elements escolars i curriculars ordinaris perquè facilitin l'aprenentatge de tots els alumnes creant criteris generals per poder ensenyar a tothom. Considerar la diversitat com un valor afegit comporta centrar l'atenció en reduir o eliminar les barreres per a l'aprenentatge i la participació. Tots els alumnes han de participar de la vida de l'aula. L'organització de l'escola ha de prioritzar l'atenció a la diversitat. D'aquesta manera podrà oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l'accés als aprenentatges i el domini de les competències bàsiques a tots i totes.

Som escola promotora de salut

L’Institut de Puig-reig forma part de la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de la Salut des del 2002, quan es va presentar el projecte aprovat pel PESE. A més, dins del Programa “Salut i Escola”, tot l’alumnat del centre disposa d’una Consulta Oberta atès per una infermera del CAP per aclarir dubtes relacionats amb la salut. El pla estratègic d’educació per a la salut va iniciar-se ja en el període 2001-2005. Des de llavors, cada dos anys es fan les Jornades de Salut amb xerrades i tallers.

#aquíproubullying

El problema de l’assetjament escolar s’ha de combatre amb prevenció molt abans que aparegui. Per aquest motiu el nostre centre està inclòs en el programa escolar #aquíproubullying que ens dona eines per a la prevenció i instruments per aturar-ho quan es produeixi.

Projectes

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on es treballa el currículum de forma transversal a partir dels interessos per conèixer l’entorn real de l’alumnat i de forma col·laborativa.

Pla Català de l'Esport a l'Escola (PCE)

Amb aquest pla, l’institut pretén posar a l'abast de tot l’alumnat la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica de tots ells..