El nostre centre té una trajectòria rellevant pel que fa a l’educació per a la salut, ja que entre els anys 2001 i 2005 va realitzar un pla estratègic d’educació per a la salut... Una vegada finalitzat aquest pla s’han continuat i es continuaran fent xerrades i tallers amb l’objectiu de contribuir directament en l’educació integral i en la millora de la salut del nostre alumnat, col·laborant principalment amb el CAP del nostre municipi.