El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició del consell escolar

En aquest curs 2018-2019, el Consell Escolar de l’INS de Puig-reig està format per:

Presidenta
ANNA M. GÓMEZ DURAN

Cap d’estudis
GEMMA TORRA GINESTÀ

Representant Ajuntament
JESÚS SUBIRATS SOLER

Representant AMPA
ALÍCIA SÁEZ COTS

Representant PAS
M. QUERALT VERDÚ CARDONA

Representant alumnes
JOB CASAS ROMAGOSA

Representant alumnes
MARINA ESCLUSA BALLÚS

Representant alumnes
MARIA ESTRUCH SANZ

Representant pares/mares
MARIA GENÍS RICART

Representant pares/mares
LÍDIA ESTRADA RIBALTA

Representant professorat
PAU ALBORS LLENAS

Representant professorat
OLGA BAHÍ BARNIOL

Representant professorat
JORDI MIRALPEIX REPOLLÉS

Representant professorat
NEUS PARERA SURINYACH

Representant professorat
JOAQUIM PUIG RIERA

Representant professorat
M. CARME SERIOLS GIMÉNEZ

Secretària
MONTSERRAT BARAT MOJAL

Representants Consell Escolar

Els representants del Consell Escolar de l’INS Puig-reig, són:

ANNA M. GÓMEZ DURAN agomez37@xtec.cat
GEMMA TORRA GINESTÀ gtorrag@inspuig-reig.cat
MONTSERRAT BARAT MOJAL mbarat@xtec.cat
JESÚS SUBIRATS SOLER jesussubirats@gmail.com
ALÍCIA SÁEZ COTS alice.saez@gmail.com
M. QUERALT VERDÚ CARDONA qverduc@inspuig-reig.cat
JOB CASAS ROMAGOSA jcasasr@inspuig-reig.cat
MARINA ESCLUSA BALLÚS mesclusab@inspuig-reig.cat
MARIA ESTRUCH SANZ mestruchs@inspuig-reig.cat
LÍDIA ESTRADA RIBALTA eribalta@yahoo.es
MARIA GENÍS RICART mariagenis23@gmail.com
PAU ALBORS LLENAS palbors@xtec.cat
OLGA BAHÍ BARNIOL obahib@inspuig-reig.cat
JORDI MIRALPEIX REPOLLÉS irimlux@gmail.com
NEUS PARERA SURINYACH nparera1@xtec.cat
JOAQUIM PUIG RIERA jpuig12@xtec.cat
M. CARME SERIOLS GIMÉNEZ mseriols@xtec.cat

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del municipi en temes d’ensenyament i educació.

El Consell Escolar compta amb la participació dels agents socials vinculats a l’ensenyament del municipi: l’Ajuntament, representants de l’Escola Sant Martí, de l’Escola Alfred Mata, de l’Escola Bressol, de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i de l’Institut de Puig-reig.

Els representants actuals de l’Institut al Consell Escolar Municipal són els següents:

ALÍCIA SÀEZ — alice.saez@gmail.com

JOAN JOSEP ESTRUCH — joanjosepestruch@gmail.com

MONTSERRAT BARAT — mbarat@xtec.cat

GEMMA TORRA — gtorra2@xtec.cat

ANNA M. GÓMEZ — agomez37@xtec.cat

MARINA ESCLUSA — mesclusab@inspuig-reig.cat

MARIA ESTRUCH — mestruchs@inspuig-reig.cat